Virtual Data Actifio: Dữ liệu hóa bảo vệ và truyền nhanh hơn

Virtual Data đáp ứng mọi nhu cầu của môi trường kinh doanh đang thay đổi ngày nay. Những khách hàng doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh đang đòi hỏi nhiều hơn và nhiều hơn nữa cho một tầm nhìn toàn cầu và nhân viên cần sự linh hoạt để đạt được một sự cân bằng cuộc sống trong công việc.
Là một chuyên gia về các giải pháp đám mây được quản lý, Virtual Data (dữ liệu ảo) đảm bảo các doanh nghiệp có thể đáp ứng được những yêu cầu này.
Actifio là gì?

Actifio cung cấp một giải pháp quản trị dữ liệu hoàn toàn mới phá vỡ những nguyên tắc trong việc quản lý dữ liệu truyền thống, thay đổi trong cách thu thập, quản lý và sử dụng dữ liệu. Được ví Actifio’s Virtual Data như là huyết mạch của doanh nghiệp. Công nghệ mới Virtual Data Pipeline TM 8.0 (Đường dẫn dữ liệu ảo của Actifio phiên bản 8.0), cung cấp nền tảng Data – as – Service của Actifio. Virtual Data Pipeline (VDP) dữ liệu ảo hóa sao chép, loại bỏ sự dư thừa và tái định vị dữ liệu duy nhất cho nhiều ứng dụng quản lý dữ liệu. VDP có hiệu quả thu được một bản sao hoặc bản sao vàng của dữ liệu từ sản xuất và tái sử dụng dữ liệu đó cho nhiều mục đích, cho phép các ứng dụng truy cập trực tiếp dữ liệu từ nền tảng Actifio mà không cần bất kỳ chuyển động dữ liệu vật lý nào. Công nghệ đường dữ liệu ảo (VDP) cho phép doanh nghiệp bảo vệ, truy cập và di chuyển dữ liệu của họ nhanh hơn.

Công nghệ dữ liệu ảo Pipeline của Actifio cho phép doanh nghiệp bảo vệ, truy cập và duy chuyển dữ liệu của khách hàng nhanh hơn, Hiệu quả hơn và trở nên đơn giản hơn bằng cách tách dữ liệu ra khỏi bộ nhớ vật lý, giống như cách mà một hypervisor tách riêng ra khỏi các máy chủ vật lý. Cho hiện đại hóa sao lưu doanh nghiệp, tự phục vụ truy cập dữ liệu tức thì, hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi, Actifio là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất cho phép sao chép dữ liệu đơn giản đơn giản.

Picture

1. Các tính năng chính:
Các tính năng tiêu biểu hàng đầu làm nên tên tuổi của Actifio trở thành công nghệ quản lý dữ liệu ảo doanh nghiệp tiên tiết nhất hiện nay.

  • Cloud native: Quản lý dữ liệu của bạn trong đám mây với quyền truy cập tức thì cho phục hồi và phân tích.
  • Cloud Mobile: Quản lý các máy chủ vật lý tại chỗ của bạn và máy ảo đám mây với sự sao chép và phục hồi trong bất kỳ đám mây nào,… ngay lập tức

2. Đánh giá sự phát triển trong tương lại của dịch vụ ảo hóa dữ liệu:

Một máy chủ duy nhất xử lý một khối lượng công việc duy nhất. Bên ngoài máy tính lớn và một số hệ thống độc quyền, cách các tổ chức sử dụng máy chủ là rất nhiều mối quan hệ 1: 1, và máy chủ X86 trung bình đã chạy với mức sử dụng CPU 15%.
Gần như tất cả các dự án mới yêu cầu đứng lên một máy chủ mới. Máy chủ thường phải mua, Ops đã phải thực hiện một thực hiện vật lý, đội mạng đã cung cấp kết nối, đội máy chủ đã phải tải và vá O / S, DBA đã thiết lập cơ sở dữ liệu và các chủ sở hữu ứng dụng phải tải và vá các ứng dụng. Nếu ứng dụng vượt trội máy chủ, hoặc di chuyển đến một nền tảng mới đã được mong muốn, quá trình trên phải được lặp lại … một lần nữa và một lần nữa.

Mười năm sau, hầu hết các Tổ chức CNTT đã ảo hoá 70-90% môi trường máy chủ của họ, với những lợi ích sau. Xem xét các chức năng chúng ta bây giờ cho cho các cấp:

Một máy chủ vật lý đơn lẻ có thể xử lý bất kỳ số lượng công việc ảo và sử dụng CPU có thể đạt 80% hoặc cao hơn. Việc cung cấp một máy chủ mới có thể được tự động và / hoặc tự phục vụ có thể được cung cấp cho người dùng cuối. Một máy chủ mới có thể được đưa trực tuyến gần như ngay lập tức. Máy chủ có thể dễ dàng di chuyển từ nền tảng đến nền tảng, vị trí đến vị trí hoặc vị trí để đám mây.
Tiến bộ theo sau một phần hồ quang tương tự ở phía mạng, nơi mạng ảo nhanh nhẹn và hiệu quả đã thay thế cho cơ sở hạ tầng có dây và dẻo trước đây (theo nghĩa đen).

Có chuyển đổi cách chúng ta sử dụng băng thông mạng tính toán và tính toán, chúng ta vẫn bị giới hạn bởi dữ liệu doanh nghiệp bị ràng buộc với cơ sở hạ tầng vật lý. Khi chúng ta phát triển các ứng dụng nhanh hơn, tạo ra các SLA mới và sử dụng các dịch vụ đám mây, khoảng cách giữa các ứng dụng và dữ liệu ngày càng lớn.
Xem thêm: Nextgen Firewall tăng hiệu quả an ninh tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *